Ik ben klinisch psychologe, psychotherapeute en psychoanalytica met ruim 35 jaar ervaring in ambulant en residentieel psychotherapeutisch werk, zowel bij (jong)volwassenen als ouderen. 

Ik bied u graag een plek aan om stil te staan, om tijd te nemen om naar binnen te gaan. U kunt bij mij terecht voor psychotherapie, voor psychoanalyse, maar ook voor een korte reeks gesprekken waarin ik uw eerste vragen beluister of waarin we al even samen kunnen verkennen wat u bezwaart, zonder dat u meteen een psychotherapie hoeft te starten.


Femke den Hollander
Femke den Hollander

Ook aan professionelen (artsen, psychologen, therapeuten, verpleegkundigen en andere zorgverleners...) evenals aan studenten in opleiding stel ik mijn ervaring en opgebouwde expertise ter beschikking. Professionelen kunnen bij mij terecht voor leertherapie, casusondersteuning/supervisie (individueel of in groep) evenals voor begeleiding van teamintervisies

Verder ben ik

- erkend supervisor, erkend leertherapeut, erkend individueel- & groepspsychotherapeut (VVPT)
- titulair lid van de
         Belgische Vereniging voor Psychoanalyse (BVP)
          European Psychoanalytical Federation (FEP)
          International Psychoanalytical Association (IPA)
- bestuurslid van de Stichting voor Psychoanalyse en Cultuur
- lid van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT)

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 612111170

Visum (FOD): 286637