Larissa Sansour
Larissa Sansour

Hoewel elke persoon uniek is en hoewel elk therapeutisch proces een heel eigen, apart en onvoorspelbaar verloop kent, is de psychotherapie er bij mij toch in belangrijke mate op gericht het contact met uw binnenwereld te verkennen en te verdiepen. Samen kunnen we onderzoeken welke ervaringen in uw kindertijd en jeugd en in uw huidige, actuele context bewust en onbewust lijden genereren, en beletten om in de buitenwereld een leven te leiden dat u - naast pijn en verdriet die nu eenmaal onlosmakelijk bij het leven horen - ook genoeg levensvreugde en voldoening kan schenken. Doorheen onze ontmoetingen kunnen weggestopte maar zich herhalende patronen in het omgaan met uzelf, met belangrijke anderen en met uw leefwereld waarin u dreigt vast te lopen, oplichten. Welke angsten, welke onmacht, welke destructieve gewoontes beletten u ongewild het leven te leiden dat u voor ogen hebt? Dit eerlijk zelfonderzoek beoogt verlichting van lijden, naast een toegenomen capaciteit om pijn en verlies te (ver)dragen, brengt troost, grotere rust en draagt bij tot een vernieuwd contact met innerlijke vitaliteit en met het leven.

Ook nieuwsgierigheid naar uw binnenwereld, het verlangen uzelf beter te leren kennen en te begrijpen wat u onbewust stuurt in de 'keuzes' die u in het leven maakt, kunnen een motivatie zijn om een psychotherapie te starten.

In de eerste verkennende en vrijblijvende ontmoetingen beluister ik uw vragen, uw verwachtingen en uw verhaal. Samen bekijken we welk kader u het beste zal kunnen ondersteunen bij uw innerlijke ontdekkingsreis.Lijden kent vele vormen en kan van zich laten horen via diverse 'symptomen', zorgen en vragen. Deze vormen doorgaans de aanleiding om hulp te zoeken.

 Identiteitsvragen. Wie ben ik eigenlijk? Wie/wat zou ik willen zijn?
 Negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen
 Depressiviteit, levensmoeheid, 
onbestemd ongelukkig zijn. Waarom/waarvoor leef ik (nog)? 
Wat wil ik met mijn leven doen? Welke levenskeuzes wil ik (nog) maken? 
 Existentiële vragen

Eenzaamheid, sociaal isolement, vervreemdingsgevoelens
Relationele moeilijkheden, problemen in het liefdesleven

 Levensfaseproblemen en -zorgen 
Verdriet, rouw en verlieservaringen 

Seksuele problematieken
Problemen in de werkcontext, studie- en beroepszorgen 
Pesterijen en andere traumatische ervaringen 
Vage onlust, onrust en spanningen, moeheid, lusteloosheid, psychosomatische klachten,  slapeloosheid
 Angsten, fobieën
Verslavingen, eetproblemen
 Impulsiviteit, rigiditeit
Dwangsymptomen 

 ... 

Rogier Roeters
Rogier Roeters