PUBLICATIES


Trui Missinne & Christine Franckx (2023). Over psychoanalyse, trauma en kunst. In C. Franckx & M. Hebbrecht (red.), Het kinderlijk trauma. Verloren tussen tederheid en passie (p. 143-152 ).Antwerpen / 's-Hertogenbosch: Gompel & Svacina.

Trui Missinne en Christine Franckx (red.) (2021). Eros op de scène. Psychoanalytische en artistieke beschouwingen. Antwerpen: Gompel & Svacina. 

Trui Missinne (2020). Fifty shades of gender? Liefde en seksualiteit in onze fluïde samenleving. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 26/4, 261-272.

Trui Missinne (2020). Cinquante nuances de genre? Joyce McDougall et notre société fluide. Revue Belge de Psychanalyse, 76 (1), 45-58.

Trui Missinne (2019). Secret beyond the door. Binnen en buiten, een eerste verkenning vanuit psychoanalytisch perspectief. In T. Traversier, M. De Kesel en S. Houppermans (red.), Wonen op drift. Psychoanalyse en architectuur (p. 215-231). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Trui Missinne (2019). De pijn van het denken. Bespreking van: M. Aisenstein (2017). An analytic journey - From the art of archery to the art of psychoanalysis. London: Karnac Books. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 25/2, 152-153.

Trui Missinne (2018). Waarover men niet spreken kan, daarover moet men schrijven? Stefan Hertmans op de bank bij Ruth Joos. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 24/1, 57-58.

Trui Missinne (2017). Over het creatief en destructief potentieel van groepen. Bespreking van: J. Maratos (red.) (2015). Foundations of group analysis for the twenty-first century. London: Karnac Books. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 23/3, 231-233.

Trui Missinne (2016). Anders kijken naar perverse scènes? Bespreking van: A. Lemma & P. Lynch (red.) (2015). Sexualities - Contemporary psychoanalyic perspectives. Hove/New York: Routledge. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 22/3, 229-231.

Trui Missinne (2016). Waarom (nog) psychoanalyse? Enkele persoonlijke accenten en affiniteiten van een psychoanalytica. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 22/2, 96-106.

Trui Missinne (2016). Wandelaar, er is geen weg, de weg wordt al wandelend gemaakt. Bespreking van: G. Kohon (2016). Reflections on the aesthetic experience - Psychoanalysis and the uncanny. Hove/ New York: Routledge. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 22/2, 156-158.

Trui Missinne (2015). Omnia mutantur, nihil interit. Bespreking van: S. Kuchuck (red.) (2014). Clinical implicatons of the psychoanalyst's life experience - When the personal becomes professional. New York/Hove: Routledge. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 21/1, 65-67.

Trui Missinne (2015). Over ( ) jarige psychoanalytici. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 16/1, 39-40.

Trui Missinne (2013). Ancien et nouveau dans la ligne de feu à la première rencontre. Revue Belge de Psychanalyse, 63 (2), 53-59.

Trui Missinne (2007). De interne divan van de analyticus, de divan achter de divan? Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13/3, 219-223.

Trui Missinne (2006). Het nabranden van de familiegeschiedenis: de smeulende kool van Shelley? Bespreking van: H. Faimberg (2005). The telescoping of generations -Listening to the narcissistic links between generations. Hove: Routledge. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 12/1, 41-42

Trui Missinne (1989). Behoefte aan zin en psychotherapie. Streven, 56 (6), 502-511.


Biënnale Venetië 2019
Biënnale Venetië 2019